С участието в проект „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, екипът на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, село Раждавица, си поставя за цел включване на учениците в дейности за превенция на синдрома „Хикикомори“. От декември 2022 година до май 2023 година децата от 1, 2, 3 и 4клас четат и разказват приказки, в които се описва приготвянето на различни храни. Проучват какво е здравословно хранене, кои храни са здравословни, защо е необходимо децата да се хранят здравословно. Заедно със своите родители приготвят здравословна и празнична храна, която споделят с приятели. Чрез участието в проекта децата преодоляват индивидуалните различия и бариери в общуването, развиват умения за работа в екип, преодоляват трудности в ученето и изразяването, придобиват самочувствие и вяра в собствените възможности.

Print Friendly, PDF & Email