Една от дейностите на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Кюстендил, включени в проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, е „Ден на Земята“. Желанието на екипа е съвместно с родителите да се развие екологичната култура на децата чрез емоционални преживявания и практически дейности. Във връзка с Международния ден на Земята 805 ученици, 136 родители и 93 учители участват в събиране и предаване на хартия и пластмаса, залесяване, засаждане на дървета в двора на училището, поставяне на къщички за птици и еко – парад с костюми от ненужни материали. Проектът съдейства за обединението на всички участници за опазване на природата. Децата осъзнават, че човекът и природата са взаимно свързани и грижата за природата е грижа за бъдещето на планетата Земя.

Print Friendly, PDF & Email