В постер сесията на международната конференция по проект „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС на 03.06.2023 година Детска градина „Вихрогонче“, Хасково, представи своите идеи за работа с деца и родители, с цел ангажиране свободното им време с дейности, които отдалечават децата от устройствата.

Print Friendly, PDF & Email