В  своята работа по проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, екипът на ДГ „Зорница“ си поставя за цел да намали медийната и интернет зависимости сред подрастващите, чрез включване на деца, родители и учители в екипи за опознаване на реалния свят. Провеждат се различни инициативи под надслов: „По-добро бъдеще!“. Деца, родители и учители творят заедно, трудят се заедно, играят заедно. Включват се в „Ден на здравето“, „Ден на доброто“, „Ден на толерантността“, проектни дейности и т. н. Резултатът е: изградена партньорска мрежа на базата на взаимно разбиране, доверие и уважение. Създадени са ефективен диалог и практическо взаимодействие между съмишленици. Практиките са представени в постер сесия на международната конференция „Докосни света „Извън мрежата“ – 03.06.2023 година.     

Print Friendly, PDF & Email