„ПРЕГРЪДКА ЗА ЗЕМЯТА“

Във връзка с международния ден на Земята в ДГ „Зайченцето бяло“ са проведени дейности с деца, родители и учители, свързани с опазване на природата по проект „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС. В дейности по проекта, на различни етапи, се включват 150 деца, 22 учители, 250 родители и гости. От различни отпадъчни материали са изработени костюми, които са представени от децата и оценени от компетентно жури. Направени са играчки от ненужни картони и пластмасови опаковки. По време на празника има много еко игри и забавления. В резултат на съвместната работа се създава партньорска мрежа семейство – общество – образователни институции. Формират се нагласи за опазване на природата и екосъобразно поведение. Към инициативата е проявен широк обществен интерес. 

https://outofthenet.altervista.org/wp-content/uploads/2023/10/Preschool_and_KG180_German-1.pdf

Print Friendly, PDF & Email