В реализиране на дейностите по проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС екипът на ДГ „Пролет“ – град Севлиево прилага разнообразни методи: изследователски, работа с родители и институции. Съвместно с деца и родители подготвят различни изяви, празници и участия в конкурси. Проучват традиции и празници в миналото на родния край. С участието в проекта деца, родители и педагози доказват, че заедно постигат повече. Намаляват престоя в социалните мрежи, мотивирани са за участие и в други съвместни дейности.

Print Friendly, PDF & Email