ОУ „Христаки Павлович“ – град Дупница, участва в проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, с цел да създаде подходяща среда в училището, която да отдалечи учениците от дигиталния свят. В дните преди Коледа, ученици, родители и учители се включват в Коледната работилница, където изработват Коледна украса, картички с поздравления, играчки за елхата. По време на работата дискутират различни теми, които са свързани с успеха и бъдещето на децата. Осъзнават, че времето прекарано във виртуалния свят, не гарантира успех в бъдеще. Родителите разбират, че съвместните дейности с децата спомагат за превенцията на дигиталната зависимост в условията на съвременния технологичен свят.

Print Friendly, PDF & Email