ГРАД БУРГАС

На 3.06.2023 година в постер сесията на международната конференция по проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, на тема: „Докосни света „Извън мрежата“, ДГ „Веселушко“ представи мини проект за сътрудничество с родители и откъсване на децата от екранните устройства. В проекта участват деца на предучилищна възраст, родители и учители. Проведени са тематични родителски срещи за запознаване с проекта „Out of the Net“ и проблемите, свързани с екранните деца. Направена е анкета с родителите за предложения на съвместни дейности за участие в проекта.  На тази база е изготвен календарен план на дейности и участия. Деца, родители и учители заедно участват в „Нашето семейство празнува“. Готвят на Никулден. Изработват мартеници, които подаряват на възрастни хора. Помагат на птиците с дядо и татко. Празнуват с мама. Резултат от съвместната работа по проекта е създадената партньорска мрежа. Деца и родители осъзнават, че има и други възможности за осмисляне на свободното време, освен екранните устройства.

Print Friendly, PDF & Email