ОУ „Стефан Пешев“ – град Севлиево, участва в проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, от септември 2022 година до май 2023 година. Екип от педагози си поставя за цел да моделира училищна среда, която да отдалечава децата от предпоставките на синдрома „Хикикомори“ чрез включването им в дейности на ателие „Приказките и куклите в моя свят“. В проекта участват 35 ученици от 2 клас. Децата четат български народни приказки за животни и анализират действията на героите. Изработват кукли и маски от отпадъчни материали. Съставят лабиринти, плетеници, илюстрации, книжка с гатанки, проектират с пластилин. По собствени проекти изработват декори. С участието в ателието учениците разбират понятията: добро и зло, честно и нечестно, красиво и грозно, вярно и невярно. Осъзнават коя постъпка е добра и коя лоша. Различават приятел и враг, хитрост и лукавство, добросърдечност и наивност. Дейностите по проекта спомагат за откъсване на децата от екранните устройства и осмисляне на свободното време с полезни занимания.

Print Friendly, PDF & Email