В периода от 31.03.2022 до 01.04.2022 година в ДГ „Зорница“ град Хасково е проведен тренинг по проект „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС. Участниците в обучението се запознават с целите на проекта, белезите за социална изолация и синдрома на Хикикомори. Обсъждат какво може да се направи за намаляване отрицателното влияние на електронните устройства върху децата.

Print Friendly, PDF & Email