Осъзнавайки пораженията, които електронните устройства нанасят върху психиката на подрастващите, екипът на Спортно училище „Васил Левски“ – град Кюстендил, през месец декември 2022 година се включва в проект „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС. Участват ученици на 12 -13 години. Голяма част от свободното време на учениците – спортисти е ангажирано с тренировки и участия в състезания. За останалото свободно време са планирани дейности, свързани с целите на проекта. Учениците участват в тематични проекти и инициативи. Посещават Регионален исторически музей, театрални постановки и природни обекти. Чрез участието в проекта, децата осъзнават, че има други полезни занимания в свободното време, освен електронните игри и социалните мрежи.   

Print Friendly, PDF & Email