По проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, на 11.05.2023 година в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – село Малорад, е проведен форум „Семейството и училището като екосистема от функциониращи живи организми“. Целта е да се изградят нагласи, които да неутрализират социалната изолация на учениците и зависимостта от електронните устройства. Форумът се състои от следните направления: опазване на околната среда, здравословно хранене, спорт и здраве, фолклор на етносите, приложно изкуство. Деца, родители и учители участват в различните направления, според своите интереси. Те творят, спортуват, играят и разговарят приятелски. Участието в проекта помогна родителите да се запознаят с училищните дейности и да намерят своето място в тях. Мотивира учениците да бъдат по-активни в учебния процес.

Print Friendly, PDF & Email