На 03.06.2023 година ДГ 66 „Елица“ – град София, район Панчарево участва в Международна конференция „Докосни света „Извън мрежата“ по проект  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС. Екип от педагози представи свои практики за развитие на мирогледа и мисленето на децата в посока на тяхното бъдеще. Резултатите са постигнати, чрез работа в 2 направления:

  1. Работа с родители: Под звуците на българската песен деца, родители и учители танцуват традиционни танци, общуват и се веселят.
  2. Детско кариерно развитие и изложение на професиите: Децата се запознават с професиите на своите родители и някои професии на бъдещето. Обсъждат с помощта на педагози какви знания и умения са необходими за дадена професия. Разговарят за връзката мечти – реалност.
Print Friendly, PDF & Email