В проекта  „Out of the Net“ – Erasmus + Programme – Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС ДГ „Пчелица“ – Долни Пасарел участва със спортни дейности. Учители и деца разговарят на тема: колко важен е спортът за развитието на децата. Срещат се с треньора по футбол на ФК „Урвич“ в Долни Пасарел, който им обяснява спецификата и правилата на играта. Децата разбират, че футболът е игра на сплотен екип. Важен е приносът на всеки участник в играта. Голяма част от децата участват в тренировките на отбора. На терена овладяват различни техники: водене, подаване, отнемане на топката, удар във врата. Вземат участие и в истински двубой. Има и подкрепяща група от момичета. Накрая всички са доволни. „Важно е, не да си победител, а да си се борил добре“.

Print Friendly, PDF & Email