IO4 – Good Practices on Hikikomori Syndrome Prevention in the educational environment

Aim: provide to teachers that want to implement the socio-psycho-pedagogical model of Out of the Net, practical examples of implemented activities coming from the direct experience of their colleagues

TITLE OF THE ACTIVITY

„Заека Кирчо на гости“

AGE GROUP

3-4 годишна възраст
INSTITUTION AND COUNTRY ДГ №66 „Елица“, Панчарево, България

DURATION

1-2 месеца

SETTINGS ( outdoor or indoor)

На закрито – детска градина
На открито – Детски домове – Всеки ден Заекът Кирчо отива в дома на различно дете от класа.

AREA OF ACTIVITY

Навън, на закрито, у дома – навсякъде, където семейството, децата и учителите решат да заведат зайчето, за да си прекарат добре.

AIMS OF THE PRACTICE

В ДГ и предучилищна група №66 “Елица” работим по технологични методи от 7 години. Въпреки това, ние сме наясно с необходимостта от предотвратяване на екранната зависимост и синдрома на Хикикомори още от първите дни на посещение на детето в детската градина и особено в ковид ситуация. Дейността, която предлагаме, развива чувства, събужда потребностите от принадлежност, близост и внимание, възпитава качества, необходими за изграждане на близки отношения, интимност и приемане, в периода след детството. Класът използва АНИМАЛИЗЪМ, характеристика на ранното детско развитие, когато детето одухотворява всеки предмет. Феноменът е познат от приказките и се използва широко в детските анимационни филми: предметите могат да говорят и да се движат като хората и това е съвсем естествено.

Целта на педагогическата практика е децата да се познават, да се ценят. Децата развиват способности за положително отношение към общуването и сътрудничеството с другите. Тази практика е основа за добра учебна среда.
От друга страна дейността „Заекът Кирчо“ оказва влияние върху психоемоционалната адаптация на родителите и сътрудничеството в бъдещите дейности заедно.

Please describe how the activity can impact on the following suggested positive attitudes in your target group

 

 

Идеята зад мини-проекта е „Удовлетворение, радост и укрепване на взаимоотношенията чрез грижа за… играчка“. Дейностите са творчески, избрани от децата: мотивират (разясняват) здрави взаимоотношения за подкрепа, разбиране и приемане на различни в класа и в семейството. Правилата отчитат различните характеристики на семейството (т.е. всяко семейство има свои собствени правила), но плюшената играчка участва във всички дейности и се грижи за нея. Подготовката, провеждането и принципите на ежедневна грижа в ежедневието на децата, по време на празници и/или по време на традиционни празници, екскурзии, екскурзии, разходки и други са съпричастни с играчката. Комплексният подход е идентичен с естествения начин на адаптиране към нов член на семейството, същото важи и за детската група. Мини-проектът помага на децата да не се страхуват да бъдат нови членове и да искат да бъдат в група, търсейки и ценящи приятелството. Поставени на мястото на по-големия, те, като възрастни, осъзнават, че са необходими усилия, грижа и хубави моменти, прекарани заедно, за да се запази приятелството. В тази симулирана игра се събужда желание за близост, за топлина в семейството. Копирайки поведението на възрастните, децата усещат, че грижата един за друг е израз на любов.

– отворен подход към обществото/семейството
– желание за принадлежност към група
– изразяване на чувства, докато се грижите за някого
– филтриране на популярни поведенчески тенденции и приемане на личен избор
– имитиране на грижовно отношение и поведение на възрастните
– подобряване на личните убеждения
– намерете положителни нагласи, за да станете близък приятел
– желание да принадлежиш и да станеш част от социално активна общност

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY

(around  1 page)

Представете детската плюшена играчка: Тя е техният нов приятел в групата. Изберете как да влезете в него най-небрежно: като слушател на педагогическа ситуация или друг момент, подходящ за интимност и запознанство. Не е нужно да играете играчка за театър с играчката. Просто го представи и се отнасяй с него, сякаш си жив цял ден. След като вече сте прекарали един ден в детската градина с Кирчо: определихте му мястото и стола, той седи на масата с вас, напомнихте му да си мие краката, да пести вода, внимавайте – включете постепенно децата да поемат контрола ежедневни дейности, като дава насоки и помага на Кирчо да се чувства добре в час.
Предварително споделете идеята си с родителите на децата. Важно е те да продължат играта у дома. Те също така постепенно да оттеглят водещата си роля и да я делегират на децата, с едно условие: Да им обяснят защо това е важно за Кирчо. Например. Кажете на Кирчо да се приготви за вечеря, ние го чакаме като наш гост. Искаме да бъдем заедно и да показваме радост и уважение.
Заекът Кирчо гостува в дома на всяко дете.

EVALUATION STRATEGY

Дайте възможност на децата да стават уверени. Да могат сами да изразят чувствата си.
Детето се учи по собствена инициатива. Детето развива съзнателно отношение към здравето и здравословните навици, култура на поведение, смислени дейности в живота си.
Детето се учи на отношение към семейните ценности, на доверие и отговорност към него.
Тази дейност дава нови начини за развитие на уменията на техните деца.
Интеграцията е успешна за деца със специални потребности и деца от мултикултурна среда.

MATERIALS/ RESOURCES/ TECHNICAL REQUIREMENTS

Плюшена, пухкава играчка
Камера или телефон за документиране на моменти. (или друг начин за запазване на спомени-рисунки, специален дневник на детето и др.)
Детето и родителите (ако желаете) разказват на всички деца какво е било посещението на Кирчо. Часът може да се проведе и в ситуация на Ковид. Известно е, че времето, прекарано в общуване на живо с близките, смекчава действието на екрана.

REFERENCES, IF ANY

( website – books )

https://www.dinamika-sofia.com/focus_object.html

-BG could be translated by GOOGLE

https://kenguru.bg/naj-ljubimi+sred+ljubimite/1/MlW-gRWPINSfMZKrI1KzcNWrcdOjMhOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPMZWrI1SHgti3cpmrYJ

Pictures or videos uploaded

   

    

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email